SPRAWY CYWILNE

Kliknij następujące tytuły aby dowiedzieć się więcej:

Spory Handlowe

Spory partnerskie/ spory akcjonariuszy

Nawet w najbardziej udanych firmach, problemy moga powstać pomiędzy partnerami lub pomiędzy akcjonariuszami i członkami zarządu lub zarządzania. Często komplikacje mogą pojawić się wiele lat po rozpoczęciu biznesu i po podpisaniu umowy pracy.

Ross & Asmar posiada szerokie doświadczenie w sporach biznesowych i alternatywnych sposobach rozwiązywania złożonych sporów partnerskich i sporów akcjonariuszy. Kancelaria posiada duże doświadczenia w różnych postępowaniach o rozstrzygnięcie roszczeń partnerskich i akcjonariuszy, w tym naruszenie partnerstwa, firm i LLC umów operacyjnych; roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych ucisku; naruszenie obowiązku powierniczego oraz rozwiązania podmiotów gospodarczych.

Niedozwolone zakłócenia

Pozew o niedozwolone zakłócenia jest wnoszony wtedy, gdy osobnik lub firma celowo szkodzi:

  1. zaburzeniami stosunków umowy, na przykład poprzez nie dostarczanie towarów na czas,
  2. szkodami stosunków handlowych lub działalności, na przykład poprzez rozpowszechnianie kłamstw o kompetycji do jednego z jej klientów.

Jeśli twoja firma jest zakłócana lub ktoś z twoich relacji ekonomicznych jest zablokowany, możesz wnioskować o niedozwolone zakłócanie.

Musisz udowodnić dwa elementy, by wygrać pozew o niedozwolone zakłócenie:

  1. wymierne skutki ekonomiczne: poprzez utratę stałych klientów lub dostawców; utratę nowych perspektyw; odpowiedni spadek w obecnych i przyszłych przychodach i zyskach,
  2. bezprawne działanie: fałszywa reprezentacja, zniesławienie (pomówienie lub obmówienie), lub niego umyślnego sabotażu lub oszustwa.

Ross & Asmar LLC posiada bogate doświadczenie w postępowaniu o rozstrzygnięcie i rozwiązywania roszczeń zakłóceń. Posiadamy zdolność do oceny prawdopodobieństwa sukcesu roszczenia wobec każdego klienta i porad na temat najlepszego sposobu działania.

Nie spłacanie weksli/ Długów.

Prawo spółek

Tworzenie jednostek biznesowych- LLC, C-Corp, itp.

Ross & Asmar LLC doradza we wszystkich zakresach kształcenia biznesu. Będziemy z toba współpracować, by zadecydować jaki rodzaj działalności gospodarczej jest odpowieni dla twojej firmy, czy to własność jendoosobowa, spółka, C-Corp. lub LLC. Przygotujemy wtedy odpowiednie dokumenty i złożymy je do odpowiedniego sekretarza stanu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy działać jako zarejestrowany agent twojej firmy. Przygotujemy również projekt stosownych dokumentów operacyjnych.

Umowy Operacyjne/ Porozumienia Akcjonariuszy/Regulaminy

Umowa operacyjna lub porozumienie akcjonariuszy jest rodzajem porozumienia pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami podmiotu gospodarczego, który ową jednostką zarządza. Wiele stanów wymaga porozumień operacyjnych/ akcjonariuszy i są one niezbędne, by otworzyć konto w banku, czy otrzymać kredyt. Ponadto, w przeglądzie IRS brak porozumień operacyjnych traktowany jest jak czerwona flaga. Ross & Asmar sprawi, iż twoja firma będzie posiadała gruntowną i kompletną umowę operacyjną, z którą będą zgadzać się wszyscy partnerzy, udziałowcy lub akcjonariusze przedsiębiorstwa.

Umowy kupna/ sprzedaży

Naruszenie umowy

Reguły, które rządzą umowami różnią się od stanu do stanu, ale każdy stan odwołuje się do osób i podmiotów gospodarczych, które ucierpiały poprzez naruszenie umowy jednej ze stron. Najlepszym sposobem, by chronić swoich praw w przypadku, kiedy masz do czynienia z naruszeniem umowy, jest skontaktować się z prawnikiem.

W przypadku naruszenia umowy, prawnik może pomóc ci wygrać odszkodowanie pieniężne lub konkretne działania w ramach umowy. W niektórych przypadkach, możesz starać się o odzyskanie uzasadnionych kosztów i honorarium prawników związanych z pozwem o naruszenie umowy. Jesteśmy przygotowani do całego procesu pozwu o naruszenie umowy, w tym wszystkich faz sporów i negocjacji.

Zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia/ Naruszenia prywatności, praw publicznych

Ross & Asmar LLC reprezentuje powoda i pozwanego oskarżonego za zniesławienie, oszczerstwo i pomówienie. Ross & Asmar LLC posiada wiedzę, by oczyścić twoje imię z zarzutów, czy bronić twoich racji do wolności słowa.

Ross & Asmar LLC posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony osób, które padły ofiarami fałszywych oświadczeń i wygranie dla nich odszkodowania pieniężnego w wyniku oszczerczych wypowiedzi.

Znaki towarowe

Wyszukiwanie znaków towarowych

Przed dokonaniem rejestracji znaku towarowego, należy dokładnie wyszukać, czy inny podmiot lub biznes w twojej branży zarejestrował łudząco podobny znak. Ross & Asmar przeprowadzi szczegółową analizę znaków towarowych w celu ustalenia, czy istnieją jakieś inne podmioty używające proponowany przez ciebie znak towarowy. Jeśli znajdziemy potencjalny konflikt, wykonamy ocenę w celu określenia czy istnieje rzeczywisty konflikt pomiędzy twoją propozycją znaku, a istniejącym już znakiem, który mógłby być podstawą do naruszenia prawa znaków towarowych. Nasi prawnicy będą doradzać ci w wielu kierunkach działania i uprzedzą o ryzyku każdego kierunku. Wspólnie będziemy podejmować decyzję o najlepszym rozwiązaniu dla ciebie.

Rejestracja znaku towarowego

Federalna rejestracja znaku towarowego twojej firmy daje narodową ochronę przed naruszeniami. Ross & Asmar posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i złożeniu rejestracji znaku towarowego. Będziemy współpracować z tobą w celu określenia, jakie rodzaje towarów lub usług są najlepsze dla twojej firmy w celu rejstracji znaku.

Spory znaków towarowych

Adwokaci Ross & Asmar posiadają doświadczenie na różnych obszarach sporów znaków towarowych. Gdy znak towarowy jest w niebezpieczeństwie, ponieważ ktoś inny go używa, podejmujemy odpowiednie działania. Wysyłamy listy do sprawcy o zaprzestanie naruszeń, wypełniamy i składamy wnioski o unieważnienie, jeśli ktoś zarejestrował znak, do którego ty wcześniej zdobyłeś prawa, a także rozstrzygamy pozwy naruszenia prawa niesprawiedliwej konkurencji.

Spory papierów wartościowych

Wielu klientów naszej kancelarii należy do sektora usług finansowych. Kancelaria reprezentuje wiele firm maklerskich NASD, a także wiele pojedynczych podmiotów gospodarczych i pośredników w sprawach sądowych i arbitrażowych. Kancelaria reprezentuje również fundusze hedingowe i inwestorów.

Reprezentowane sprawy:

Proces sądowy o papiery wartościowe – Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych, Południowy Okręg w Nowym Jorku

Reprezentowaliśmy firmę publiczną , której zarzucono oszustwo związane z papierami wartościowymi.

Naruszenie umowy - finansowanie papierów wartościowych

Reprezentowaliśmy spółkę publiczną , której zarzucono naruszenie umowy i nieprzestrzeganie zasad „PIPE” o finansowaniu papierów wartościowych.

Naruszenie umowy – Odmowa zapłaty

Wygraliśmy wyrok dla klienta korporacyjnego.

Postanowienie ograniczające – Wygrano TRO (tymczasowy zakas zbliżania)

Wygraliśmy TRO w Sądzie Najwyższym w Nowym Jorku przeciwko brokerowi, który opuścił firmę brokerską dla konkurencyjnej firmy.

Arbitraż zatrudnienia NASD- sprawa „najazd

Reprezentowaliśmy firmę będącą członkiem NASD w sprawie oskarżenia jej przez konkurencyjną firmę o „najazd’ po tym, jak niezadowolona grupa brokerska odeszła i dołączyła do innej firmy. Po odrzuceniu wniosku o TRO (tymczasowy zakaz zbliżania się), obie strony zgodziły się na ugodę pozwalając grupie brokerskiej na dołączenie do nowej firmy.

Arbitraż NASD- Postanowienie ograniczające

Reprezentowaliśmy osobę stowarzyszoną z NASD, która odeszła od swojej firmy do firmy konkurencyjnej. Kancelaria odrzuciła prośbę o TRO w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork.

Arbitraż NYSE w sprawie papierów wartościowych - Uprawnienie

Polecenie zwrotu przeciwko Solomanowi Smith Barney w imieniu oszukanych inwestorów. Inwestorzy stracili swoje życiowe oszczędności po tym, jak broker umieścił inwestycje emerytalne w papierach wartościowych o wysokim ryzyku.

Arbitraż NASD -Kontrakt

Nasza firma odniosła całkowitą wygraną w imieniu brokera/dilera z Wall Street oskarżonego o odmowę zapłaty.

Arbitraż AAA - Wycena

Kancelaria Ross & Asmar wygrała duże odszkodowanie dla swojego klienta przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym. Sprawa dotyczyła oszacowania pomniejszenia wartości nieruchomości w wyniku służebności nie wykrytej poprzez polisę ubezpieczeniową.


Powyższe sprawy, są tylko kilkoma przykładami spraw, którymi zajmuje się kancelaria Ross & Asmar.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, proszę zadzwonić do Steven Ross pod numer (212) 736 -4201.

Contact Ross and Asmar Today for a Consultation