IMIGRACJA

Kancelaria zajmuje się wszystkimi potrzebami imigracyjnymi w imieniu osób prywatnych i korporacji. Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami deportacji/ wydalenia, jak i składaniem wniosków o wizy, by mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria regularnie pojawia się przed Biurem Imigracyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości i wygrała wiele spraw uzyskując status stałego rezydenta dla wielu klientów.

Kliknij następujące tytuły aby dowiedzieć się więcej:

WIZY I PETYCJE

Kancelaria Ross & Asmar zajmuje się różnorodnymi sprawami imigracyjnymi w imieniu osób prywatnych i korporacji. Nasza praktyka imigracyjna skupia się na zdobyciu różnych typów wiz stałych i tymczasowych, a także petycji. Reprezentujemy klientów z całego świata zapewniając im wysoką jakość naszych usług i profesjonalną pomoc w uzyskaniu prawidłowego statusu imigracyjnego.

Praktyka imigracyjna kancelarii pomogła wielu klientom w różnych rodzajach wiz imigracyjnych i petycji. Kancelaria udziela klientom porad w zakresie procesu, struktury i składania wniosków, co jest niezbędne w pomyślnych wnioskach złożonych w biurach imigracyjnych takich jak: US Citizenship and Immigration Services (USCIS), United States Department of Justice, Office of Immigration Review (EOIR), i innych agencjach.

Dodatkowo, kancelaria reprezentuje i pomaga pracodawcom w uzyskaniu stałych wiz imigracyjnych dla zagranicznych pracowników wyspecjalizowanych lub wyższego szczebla, tak aby mogli oni na stałe pracować i mieszkać w Stanach Zjednoczonych.

KATEGORIE WIZ NIEIMIGRACYJNYCH

H-1B, dla pracowników wyspecjalizowanych

Wiza H-1B jest dla kogoś, kto praktykuje w specjalistycznym zawodzie i otrzymuje ofertę pracy i posiada doświadczenie odpowiednie do wykonywania specjalistycznego zawodu. Specjalistyczny Zawód jest definiowany przez Akt Imigracji i Obywatelstwa jako zawód, który wymaga ‘’ teoretycznego i praktycznego zastosowania przez jednostkę specjalistycznej wiedzy , oraz osiągnięcia tytułu licencjata lub wyższego wykształcenia w danej specjalistycznej dziedzinie (lub jej odpowiednikowi) jako minimum do rozpoczęcia zawodu w Stanach Zjednoczonych.

H-1B wizy są ważne na okres 3 lat i mogą być przedłużane na kolejne 3 lata. Rząd USA przyznaje tylko 65,000 wiz rocznie, dlatego uzyskanie jednej jest bardzo pracochłonnym procesem. Liczba osób ubiegających się szybko rośnie z każdym rokiem. Ross & Asmar posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu wniosków o wizę H-1B. Zapewnimy, żebyś miał jak największe szanse otrzymania wizy.

H-2B, Tymczasowi pracownicy

Wiza H-2B jest dostępna do pracy, która jest tymczasowa i jest dostępna dla pracodawców zagranicznych pracowników nie pracujących w rolnictwie. Praca, która ma charakter tymczasowy oznacza iż: występuje tylko raz, potrzeba jest tylko sezonowa, potrzeba na zlecenie i w czasie zbiorów tylko.

Wiza H-2B wygasa kiedy pracodawca nie potrzebuje więcej tymczasowego pracownika. Najdłuższy okres wizy może być przyznany na rok czasu, ale wiza ta może być przedłużana maksymalnie trzy razy.

Pracodawca sponsorujący pracownika na wizę H-2B musi wykazać, że w Stanach Zjednoczonych nie ma bezrobotnych pracowników, którzy podjęliby się tej pracy. Sponsorujący pracodawcy udowodniają to, poprzez stanowe pośrednictwa pracy, włącznie z ogłoszeniem w lokalnej gazecie, o potrzebie zatrudnienia tymczasowych pracowników. Ross & Asmar posiada ogromną ilość doświadczenia w pomocy pracodawcom w spełnieniu tych wymagań. Będziemy współpracować z Tobą i Twoimi pracownikami w celu zagwarantowania największej szansy zatwierdzenia twojej aplikacji.

H-3, Stażysta

H-3 wiza pozwala cudzoziemcom otrzymać szkolenie w firmie w Stanach Zjednoczonych, które nie byłoby dostępne w ich kraju. Jednakże H-3 wnioskodawca nie może przyjechać na studia dyplomowe lub szkolenia medyczne. Aby uzyskać wizę H-3 wnioskodawca musi udowodnić, iż szkolenia te przyniosą korzyści w dalszej karierze wnioskodawcy poza granicami Stanów Zjednoczonych, że wnioskodawca nie zostanie zatrudniony, jeśli nie ma takiej potrzeby przypadkowej i niezbędnej do szkolenia, oraz , że wnioskodawca nie zostanie umieszczony na pozycji, która jest normalną pozycją w sponsorującej firmie, w której są zatrudnieni obywatele i rezydenci USA. Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do wizy H-3, Ross & Asmar poprowadzi Cię przez proces i odpowiednio wypełni dokumenty, zapewniając, żebyś miał jak największe szanse otrzymania tej wizy.

H-4, Dla małżonków i dzieci osoby posiadającej wizę H-1B

Wizy H-4 wydawane są najbliższym członkom rodzin (małżonkom i dzieciom poniżej 21 roku życia) osób posiadających wizę H-1B. Jeżeli twój współmałżonek ubiega się o wizę H-1B, ty jednocześnie możesz wnioskować o wizę H-4. Wiza H-4 nie uprawnia Cię do pracy, ale można na niej się kształcić. Ważność wizy H-4 trwa tak długo, jak odpowiednia wiza H-1B. Ross & Asmar pomoże Tobie i Twojemu/Twojej małżonkowi/ małżonce uzyskać wizy, abyście wspólnie mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych.

J-1, Dla osób w ramach wymiany kulturalno-naukowej

Wizy J-1 przyznawane są dla tych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programach wymiany, z nadzieją zdobycia wiedzy, wspierania edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie sztuki i nauki. Wizy J-1 dostępne są dla studentów wszystkich poziomów edukacyjnych i dla nauczycieli, którzy uczą na poziomie instytucji akademickich. Są również dostępne one dla stażystów otrzymujących szkolenie w dziedzinie medycyny i badań. Ponadto, są one dostępne dla tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy w celu podróży, obserwacji, konsultacji, badań, szkoleń, wymiany, lub wykazujących specjalną wiedzę, czy umiejętności.

Ważność tych wiz wygasa razem z ukończeniem programu, ale może zostać przedłużona, jeżeli to konieczne do realizacji programu. Jeżeli uważasz, że kwalifikujesz się do wizy J-1, Ross & Asmar pomoże przeprowadzić Cię przez aplikację i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. Zapewnimy, żebyś miał jak największe szanse otrzymania wizy.

J-2, Dla małżonków i dzieci osoby posiadającej wizę J-1

Wizy J-2 wydawane są najbliższym członkom rodziny (współmałżonkom i dzieciom poniżej 21 lat) posiadaczy wizy J-1. Jeśli Twój małżonek składa wniosek o wizę J-1, jednocześnie i ty możesz ubiegać się o wizę J-2. Wiza J-2 uprawnia do pracy i kontynuowania edukacji. Wiza J-2 trwa tak długo, jak odpowiednia wiza J-1. Ross & Asmar pomoże Tobie i Twojemu małżonkowi/ Twojej małżonce uzyskać te wizy, abyście mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych razem.

K-1, Wiza narzeczeńska

Wiza K-1 jest wydawana dla narzeczonej/ narzeczonego obywatela USA tak, że narzeczony(a) może wjechać do Stanów Zjednoczonych. Wiza K-1 wymaga, by zagraniczni narzeczeni poślubili ich amerykańskich wnioskodawców w ciągu 90 dni od przybycia do USA. Składający petycję i narzeczony(a) musieli spotykać się w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi również spełniać wymagania finansowe. Ross & Asmar zapewni, że petycja jest poprawnie przygotowana i złożona tak, że Ty i Twój przyszły współmałżonek możecie wziąć ślub bez żadnych opóźnień.

K-3, Zagraniczny/a małżonek/a

K-3 wiza pozwala zagranicznym małżonkom obywateli USA wjechać do USA, aby poczekać na dostępną wizę imigracyjną. Zagraniczny małżonek/a musi mieszkać poza Stanami Zjednoczonymi i musi starać się o wjazd do USA w celu uzyskania zielonej karty. Obywatel USA musi złożyć wniosek o petycję małżeńską dla zagranicznego małżonka przed złożeniem wniosku o wizę K-3. Wiza ta pozwala jej posiadaczowi na pracę i naukę w Stanach. Ten rodzaj wizy ważny jest na dwa lata i może być przyznane przedłużenie jej na kolejne dwa lata. Ross & Asmar zapewni, że Twoja petycja będzie przygotowana i złożona prawidłowo tak, abyście Ty i Twój małżonek/a mogli być ze sobą najszybciej jak to możliwe.

R-1, Pracownicy religijni

Wiza R-1 jest dostępna dla tych, którzy chcą przyjechać do USA, by pracować w charakterze religijnym na czas określony. Pracownicy religijni, to osoby uprawnione poprzez jednostkę zatrudniającą do prowadzenia kultu religijnego i wykonywania innych obowiązków zwykle wykonywanych przez upoważnionych członków duchowieństwa tej religii i pracowników angażujących się w powołaniach zakonnych i kapłańskich. Wnioskodawca musi być członkiem wyznania w dobrej wierze, która posiada bezprofitową organizację w Stanach Zjednoczonych. Aplikant musi być członkiem danej organizacji minimum dwa lata przed złożeniem wniosku o status pracownika religijnego. Aplikant musi zamierzać pracować jako minister tej grupy, lub z zawodzie religijnym lub powołaniu. Nieemigracyjnych pracowników religijnych małżonkowie i dzieci poniżej 21 lat mogą otrzymać wizę pracownika religijnego.

E-1, E-2, Wizy dla przedsiębiorców i inwestorów traktatów

Przedsiębiorca Traktatu (E-1) i Inwestor (E-2) wiza jest dla obywateli kraju, z którym Stany Zjednoczone utrzymują traktat handlu i nawigacji, który przybywa do USA do prowadzenia znacznego handlu, włącznie z handlem wymianą w serwisach i technologii, głównie między USA i krajem traktatu, lub do rozwijania i kierowania działalnością przedsiębiorstwa, w którym kraju inwestuje, lub jest w trakcie inwestowania znacznej ilości kapitału zgodnie z przepisami ustawy o imigracji i obywatelstwie.

Aplikanci na przedsiębiorcę traktatu muszą spełnić określone wymagania do zakwalifikowania się do przedsiębiorców traktatu (E-1) na podstawie wizy prawa imigracyjnego. Wnioskodawca musi być obywatelem kraju traktatu. Firma handlowa, do której przedsiębiorca przyjeżdża do USA musi posiadać obywatelstwo kraju traktatu. Handel między narodowy musi być “istotny” w tym sensie, że istnieje spora wielkość i ciągłość handlu. Handel musi odbywać sie głównie pomiędzy krajem USA i krajem traktatu, który jest zdefiniowany, iż więcej niż 50 procent międzynarodowego handlu musi odbywać się pomiędzy USA i ojczystym krajem wnioskodawcy. Wnioskodawca musi być zatrudniony w dziale kierownictwa lub zarządu, lub posiadać wysoko wyspecjalizowane umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania firmy.

Wnioskodawcy na inwestorów traktatu muszą spełniać określone wymagania, by kwalifikować się do wizy inwestora traktatu (E-2), zgodnie z prawem imigracyjnym. Inwestor, albo osobiście lub przedstawiciel korporacji musi być obywatelem kraju umownego. Inwestycja musi być znaczna. Musi być wystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Inwestycja musi być prawdziwym działaniem przedsiębiorstwa. Spekulacyjna lub bierna inwestycja tutaj się nie kwalifikuje. Inwestycja nie może być marginalna. Inwestor musi posiadać kontrolę nad funduszami i inwestycja w komercyjnym znaczeniu musi należeć do zagrożonych. Kredyty wzięte na podstawie majątku przedsiębiorstwa są niedopuszczalne. Inwestor musi przyjechać do USA by pracować i kierować przedsięwzięciem.

Jeśli wnioskodawca nie jest głównym inwestorem, musi być on lub ona zatrudniona w kierownictwie, zarządzie lub być wysoko wyspecjalizowaną osobą.

Ross & Asmar ma bardzo dużą widzę na temat wiz E i zapewni, że osoba ubiegająca się o wizę E przejdzie etap uzyskania wizy poprawnie. Zapewnimy, że będziesz miał największe szanse otrzymania wizy.

L-1, Transfery firmowe

Wizy L-1 dostępne są dla pracowników firm, które działają zarówno w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Aby otrzymać wizę L-1, pracownik musiał pracować dla pierworodnej firmy, spółki, filii lub oddziału poza granicami USA przez przynajmniej rok z trzech poprzednich lat. Wiza L-1 przyznawana jest na okres do siedmiu lat. Istnieją dwa rodzaje pracowników, których firma może sponsorować: menadżerowie i kadra kierownicza, oraz pracownicy o wyspecjalizowanej wiedzy. Ross & Asmar posiada bardzo dużą wiedzę na temat wiz L-1 i zapewni, że sponsorujący pracodawca lub aplikant przejdzie procedurę wizową poprawnie. Zapewnimy, iż będziesz miał największe szanse otrzymania wizy.

F-1 Studenci

Wizy F-1 dostępne są dla studentów z zagranicy, którzy pragną studiować w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aby zakwalifikować się do wizy F-1 wnioskodawca musi władać biegle językiem angielskim (chyba, że wnioskodawca przyjeżdża do USA studiować język angielski). Wnioskodawca musi również udowodnić, że jest w stanie utrzymać się w trakcie trwania edukacji. Wnioskodawcy muszą być zaakceptowani przez szkoły zatwierdzone przez USCIS i posiadać formularz I-20A-B wydany przez szkołę. Posiadacze wizy F-1 generalnie poza kampusem nie mogą szukać pracy, chyba że jest to OPT (opcjonalna praktyka szkoleniowa). Jednakże posiadacze wizy F-1 mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin na terenie kampusu. Ross & Asmar LLC pomógł wielu studentom w uzyskaniu ich wizy F-1, by studiować w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Możemy pomóc Ci studiować na uczelni Twoich marzeń.

O-1, Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach

Wizy O-1 dostępne są dla tych, którzy mają niezwykłe zdolności w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu. Musi to być potwierdzone przez międzynarodowe uznanie w danej dziedzinie niezwykle uzdolnionego wnioskodawcy. Aplikant wizy O-1 musi wykazać znaczną dokumentację tych niezwykłych zdolności i uznań. Dokumentacja jest zwykle w formie nagród, prac opublikowanych w czołowych wydawnictwach, certyfikatów, itp. Amerykańska firma lub agent musi sponsorować aplikanta i oferta pracy jest wymagana. Wiza O-1 wydawana jest przeważnie na okres 3 lat i może być przedłużana na okres jednego roku. Ross & Asmar dokładnie wyjaśni Tobie proces aplikacji i zapewni, że będziesz miał największa szansę otrzymania wizy O-1.

KATEGORIE WIZ IMIGRACYJNYCH

Stały Certyfikat Pracy

Stały certyfikat pracy wydawany przez Amerykański Departament Pracy (DOL) i pozwala pracodawcy zatrudnić pracownika zagranicznego do pracy na stałe w Stanach Zjednoczonych. Pracodawca musi zatrudnić pracownika na cały etat. Musi występować wiarygodna otwarte pozycja pracy dla amerykańskich pracowników. Pracodawca musi płacić obowiązujące wynagrodzenie za wykonywaną pracę w obszarze zatrudnienia.

W większości przypadków, zanim amerykański pracodawca może złożyć wniosek do urzędu imigracyjnego (USCIS) musi otrzymać zatwierdzony wniosek certyfikatu pracy od Departamentu Pracy (DOL) Agencji Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (ETA). Departament Pracy musi poświadczyć do USCIS, iż nie ma wykwalifikowanych amerykańskich pracowników, chętnych, wykwalifikowanych i dostępnych do przyjęcia pracy według obowiązującego wynagrodzenia do tego zawodu w dziedzinie zatrudnienia, i że praca cudzoziemca nie wpłynie negatywnie na płacę i warunki pracy podobnie zatrudnionych amerykańskich pracowników. Ross & Asmar posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu certyfikatów pracy. Przeprowadzimy zarówno pracodawcę i pracownika przez proces i zapewnimy, żebyś miał jak największe szanse, by Twoja aplikacja została zatwierdzona.

Zielona Karta z tytułu sponsorowania przez członka rodziny/ małżeństwa

Cudzoziemiec może otrzymać Zieloną Kartę (stały pobyt) przez krewnego, który jest obywatelem lub stałym rezydentem. Członek rodziny, który zdecyduje się sponsorować cudzoziemca musi przedstawić dokumentację świadczącą, iż jest obywatelem USA lub posiada Zieloną Kartę i musi udowodnić, iż jest w stanie wspierać cudzoziemca w 125% powyżej progu ubóstwa.

Obywatele USA mogą złożyć wniosek dla zagranicznego małżonka, syna lub córki, brata lub siostry (jeśli obywatel USA ma ponad 21 lat) lub rodziców (jeśli obywatel USA ma ponad 21 lat). Stali rezydenci (posiadacze zielonej karty) mogą mogą złożyć petycję dla małżonka/i lub niezamężnej córki czy syna. Ross & Asmar pomógł wielu cudzoziemcom otrzymać zielone karty poprzez sponsorowanie rodziny. Będziemy współpracować z Państwem byście zrozumieli proces i przygotujemy wszystkie odpowiednie dokumenty. Ross & Asmar zapewni, że wszystko jest zrobione poprawnie, by nie było żadnych opóźnień w połączeniu Ciebie i Twojej rodziny.

Kancelaria rutynowo zajmuje się petycjami małżeńskimi. Pomagamy w przygotowaniu form i towarzyszymy naszym klientom na wszystkich etapach procesu, w tym wywiad przed urzędnikiem imigracyjnym.

Zielona Karta z tytułu sponsorowania przez pracodawcę

Cudzoziemiec może otrzymać zieloną kartę (stały pobyt) poprzez sponsorowanie przez pracodawcę. By cudzoziemiec mógł otrzymać zieloną kartę na podstawie zatrudnienia Urząd Imigracji Amerykańskiej ( USCIS) musi zatwierdzić petycję złożoną przez sponsorującego go pracodawcę. Pracodawca musi zakończyć proces certyfikacji pracy i Departament Stanu musi nadać cudzoziemcowi numer wizy imigracyjnej.

Istnieje kilka rodzajów preferencji imigracji w oparciu o zatrudnienie:

 1. Pierwsza preferencja (EB-1) jest przyznawana dla pierwszorzędnych pracowników. Są to ludzie, z niezwykłymi zdolnościami.
 2. Druga preferencja (EB-2) jest przyznawana dla tych, z wysokim stopniem naukowym lub wyjątkowymi zdolnościami.
 3. Trzecia preferencja (EB-3) jest przyznawana specjalistom i wykwalifikowanym pracownikom. Są to ludzie z wykształceniem licencjackim i posiadającym dwuletnie doświadczenie.
 4. Czwarta preferencja (EB-4) jest przeznaczona dla zawodów religijnych. Osoby te musiały pracować conajmniej dwa lata w środowisku religijnym przed złożeniem wniosku.
 5. Piąta preferencja (EB-5) jest przeznaczona dla tych, którzy chcą otrzymać Zieloną Kartę, by mogli otworzyć nowy biznes.

Ross & Asmar pomógł wielu cudzoziemcom w uzyskaniu zielonych kart poprzez zatrudnienie. Będziemy z Tobą współpracować, byś rozumiał proces i przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Ross & Asmar zapewni, by wszystko było poprawnie wykonane, by nie było żadnych opóźnień w rozpoczęciu nowej pracy przez Ciebie.

Obywatelstwo amerykańskie

Obywatelstwo amerykańskie można uzyskać poprzez:

 1. Narodziny w Stanach Zjednoczonych lub ich terytoriach
 2. Narodziny z jednego lub obojga rodziców będących obywatelami USA
 3. Naturalizacji (przyznaniu obywatelstwa po aplikacji lub zdanym egzaminie)
 4. Naturalizacji jednego z rodziców

Dzieci urodzone z jednego lub obojga rodziców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych mogą nabyć obywatelstwo amerykańskie. Jeśli oboje rodziców w chwili narodzin dziecka było obywatelami USA i przynajmniej jedno z nich posiadało poprzednio rezydencję w Stanach Zjednoczonych dziecko automatycznie otrzymuje obywatelstwo USA bez warunków starania się o nie. Jeśli tylko jeden z rodziców był obywatelem amerykańskim w chwili narodzin dziecka, rodzic musi posiadać wcześniejszą stałą rezydenturę w Stanach Zjednoczonych przez przynajmniej pięć lat, z których dwa musiały być po 14-tym roku życia. Żadne inne działania nie muszą być wykonane, żeby zachować ten rodzaj obywatelstwa.

Aby kwalifikować się do obywatelstwa amerykańskiego poprzez naturalizację, osoba ta musi być prawnym stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (posiadacz zielonej karty) przez przynajmniej pięć lat, podczas których wyjazdy zagraniczne nie były dłuższe niż sześć miesięcy i nie wyniosły więcej niż połowę całego czasu (dwa i pół roku) poza granicami kraju USA. Wnioskodawca musi również być osobą o dobrym charakterze moralnym. Wnioskodawca musi także przejść przez proces rekrutacji i zdać egzamin z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie. Ostatnim krokiem jest udział w ceremonii i złożenia przysięgi wierności. Naturalizowany obywatel USA uzyskuje prawo do głosowania w amerykańskich wyborach, prawo do uzyskania amerykańskiego paszportu i prawo do brania udziału w Social Security i innych rządowych programach.

Ross & Asmar pomógł wielu stałym rezydentom w otrzymaniu obywatelstwa. Będziemy z Tobą współpracować tak, byś rozumiał cały proces i przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, również przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji i egzaminów. Ross & Asmar zapewni, iż wszystko będzie wypełnione poprawnie, aby nie było żadnych opóźnień w otrzymaniu Twojego obywatelstwa.

REPREZENTOWANE SPRAWY

WIZY H1B-

Kancelaria uzyskała wiele wiz kategorii H-1B dla najróżniejszych klientów.

PETYCJE DLA MAŁŻONKÓW

Kancelaria regularnie zajmuje się wnioskami o sponsorowanie przez małżonków. Pomagamy w przygotowaniu formularzy i towarzyszymy klientom przez wszystkie etapy procesu, łącznie z bardzo istotną rozmową z urzędnikiem imigracyjnym.

OBYWATELSTWO

Kancelaria regularnie zajmuje się wnioskami o obywatelstwo i apelacje. Pomagamy w sporządzaniu formularzy i towarzyszymy klientom w trakcie wszystkich faz procesu o obywatelstwo, włączając bardzo istotną rozmowę z urzędnikiem imigracyjnym.

Powyższe to tylko kilka przypadków spraw jakie prowadzi kancelaria Ross & Asmar.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt Ross & Asmar pod numerem (212) 736-4202

Contact Ross and Asmar for a Consultation Today

DEPORTACJA I WYDALENIE

Kancelaria Ross & Asmar zajmuje się wszystkimi rodzajami deportacji i wydalenia, które często są wynikiem oskarżeń kryminalnych.

Konsekwencje procesu deportacji i wydalenia mogą być dewastujące dla każdej osoby i jej rodziny. Kancelaria Ross & Asmar dąży do uwolnienia klientów zatrzymanych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i agresywnie walczy o zaniechanie deportacji ze Stanów Zjednoczonych.

Kancelaria współpracuje ze swoimi klientami i ich rodzinami. Często odwiedzamy klientów w ośrodkach detencyjnych na terenie całego kraju.

Deportacja i wydalenie to bardzo wrażliwe tematy. Kancelaria Ross & Asmar w wielu przypadkach dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu, dedykacji i wysiłkom pomyślnie zdołała uwolnić klienta.

Wygranie spraw deportacyjnych lub o wydalenia zależy od wielu czynników, takich jak okres Twojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, twojego przywiązania do tego kraju, relacji rodzinnych oraz od tego, czy masz przeszłość kryminalną lub skazania. Kancelaria zrobi wszystko, co tylko możliwe, aby klient nie został deportowany lub wydalony z kraju i rozdzielony z ukochanymi. Bardzo istotne jest bezzwłoczne szukanie przedstawiciela prawnego, gdy tylko ty lub członek twojej rodziny zostanie poddany procesowi deportacji lub wydalenia, gdyż czas jest bardzo ważny w tym przypadku.

Proces deportacji i wydalenia

Podczas procesu deportacji lub usunięcia Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi udowodnić przed sędzią imigracyjnym, iż ten imigrant zasługuje na wydalenie. Dopiero wtedy sędzia decyduje, czy imigrant może być usunięty i czy imigrant posiada jakiekolwiek ulgi, które powstrzymałyby ten proces. Kiedy rząd wyda nakaz usunięcia, imigrant otrzyma zawiadomienie do wstawienia się przed sądem imigracyjnym. Zawiadomienie będzie informować imigranta o terminie i miejscu postępowania usuwania i będzie informować imigranta, iż jego lub jej brak wstawienia się w sądzie może doprowadzić do jego ,czy jej deportacji. Sędzia ma prawo do przyznania różnych form ulgi.

Powszechnie imigrant otrzymuje ulgę dobrowolnego wyjazdu. Pozwala to imigrantowi wyjechać samemu z kraju, niż bycie zatrzymanym przez służby imigracyjne i zmuszonym do wydalenia. Imigrant może otrzymać dodatkowe 120 dni na dobrowolne opuszczenie Stanów Zjednoczonych.

Imigrantowi może być przyznana ulga odwołania usunięcia. Dla stałych rezydentów (posiadaczy zielonej karty) taka ulga jest możliwa jeśli:

 1. Imigrant jest stałym rezydentem już od przynajmniej pięciu lat
 2. Stale mieszkał w USA przez co najmniej siedem lat
 3. Nie został skazany za przestępstwo

Dla rezydentów bez stałego pobytu ulga odwołania usunięcia dostępna jest, jeśli:

 1. Imigrant jest stale obecny w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 10 lat bez nieobecności powyżej 90 dni lub o całkowitej nieobecności większej niż 180 dni
 2. Był osobą o dobrym charakterze moralnym przez przynjamniej ostatnie 10 lat
 3. Nie był skazany za przestępstwo, które umożliwiłoby mu wydalenie z kraju
 4. Jego małżonek/ka jest posiadaczem zielonej karty lub obywatelem USA, ma dziecko, lub rodziców, którzy doświadczyliby ogromnych trudności bycia, w wyniku wydalenia cudzoziemca

Imigrant może również otrzymać ulgę skorzystania z regulacji stałego pobytu, jeżeli istnieje podstawa, by imigrant otrzymał zieloną kartę. Byłoby to zakończenie postępowania usunięcia.

REPREZENTOWANE SPRAWY

FIRMA WYGRYWA UNIEWAŻNIENIE WYDALENIA

Osobnik został poddany deportacji w wyniku wielu oskarżeń o przestępstwo. Po kilku dniach przesłuchań, Sąd Imigracyjny zadecydował o unieważnieniu wydalenia i przyznał status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych.

DEPORTACJA ODDALONA – PRZESTĘPSTWO NIEKWALIFIKOWANE

Firma zdobyła Zieloną Kartę dla osobnika poddanego deportacji w wyniku oskarżenia o oszustwo.

APELACJA DO BIA – ODRZUCENIE WNIOSKU O ZIELONĄ KARTĘ WYCOFANE

Po odrzuceniu wniosku o zieloną kartę, kancelaria zaapelowała decyzję oficera (District Adjudicating Officer) i BIA wycofała decyzję, a klientowi została przyznana Zielona Karta.

Powyższe sprawy, są tylko kilkoma przykładami spraw, którymi zajmuje się nasza kancelaria.

Jeśli mają Państwo więcej pytań, proszę się z nami skontaktować się z Ross & Asmar pod numerem telefonu: (212) 736-4202.

Contact Ross and Asmar for a Consultation Today

AZYL POLITYCZNY

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach o azyl polityczny, którzy uciekają przed prześladowaniami i nie chcą lub nie mogą powrócić do swojego kraju z powodu przeszłych prześladowań i uzasadnionych obaw przed prześladowaniami z powodu rasy, narodowości, religii, przynależności do pewnych grup społecznych lub posiadania pewnych opinii politycznych.

Aby ustalić uzasadniony strach przed prześladowaniem, osoba musi wykazać, że każda rozsądna osoba w tej samej sytuacji również odczuwałaby strach przed prześladowaniem w przypadku powrotu do swojego kraju. Przykłady prześladowania to okrutne praktyki zakorzenione w kulturze i religii, operacji wojskowych wobec pewnych grup ludzi, gwałtu lub przemocy seksualnej ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, przynależność do grupy społecznej, przymusowej lub nieregularnej rekrutacji do wojska i szkody dla członków rodziny.

Musi istnieć realna możliwość prześladowania w przyszłości. Ostatnie prześladowania nie wystarczą. Ponadto musisz być w USA mniej niż rok.

Musisz udowodnić swoją sprawę o azyl podczas wywiadu. W trakcie wywiadu oficer azylu będzie zadawał pytania na temat prześladowania i jakie są podstawy Twoich obaw dalszego prześladowania. Będziesz musiał złożyć przysięgę, że odpowiedzi na te pytania są zgodne z prawdą. Urzędnik azylu ma ustalić, czy kwalifikujesz się na azyl, ponieważ jesteś w rzeczywistości w niebezpieczeństwie prześladowań i czy mówisz prawdę.

Odpowiedzi ubiegających się o azyl muszą być dokładne i rzeczowe, krótkie i zwięzłe, ale i bardziej szczegółowe jeśli to konieczne. Oficerowie azylowi bardzo nie lubią, kiedy osoba ubiegająca się o azyl nie daje bezpośredniej odpowiedzi na zadane pytania – co może być powodem, iż oficer azylu uzna, że wnioskodawca o azyl jest niewiarygodny.

Członkowie najbliższej rodziny mogą kwalifikować się na azyl polityczny i jego korzyści (takich jak pozwolenie na pracę i pozwolenie na legalne pozostanie, zamieszkanie i pracę w USA), o ile zostali oni wymienieni we wniosku o azyl, pomimo tego, że osoby te nie przebywały na terenie Stanów Zjednoczonych w czasie złożenia wniosku.

Kancelaria odniosła wiele sukcesów wygrywając sprawy o azyl i zajmując się wieloma kwestiami związanymi z prawem azylowym.

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt Ross & Asmar pod numerem (212) 736-4202.

Contact Ross and Asmar for a Consultation Today